Zarządzenia Dyrektora 2011

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZADZENIE NR 21/2011 z dnia 19.12.2011 r. - komisja inwentaryzacyjna

ZARZĄDZENIE NR 21/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 19.12.2011 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Działając na podstawie § 4 pkt 2 Instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w PSP w Turzy z dnia 23.10.2008 zarządzam co następuje: § 1 Inwentaryzację wyrywkową...

ZARZADZENIE NR 20/2011 z dnia 09.12.2011 r. - posiedzenie RP

ZARZĄDZENIE NR 20/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 09.12.2011 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy. Działając na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Pedagogicznej PSP w Turzy zarządzam co następuje: § 1 Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się...

ZARZADZENIE NR 19/2011 z dnia 10.11.2011 r. - posiedzenie RP

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 10.11.2011 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy. Działając na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Pedagogicznej PSP w Turzy zarządzam co następuje: § 1 Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się...

ZARZADZENIE NR 18/2011 z dnia 20.10.2011 r. - powołanie komisji konkursowych

ZARZĄDZENIE NR 18/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 20.10.2011 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy w roku szkolnym 2011/2012. Działając na podstawie Zarządzenie Nr 18 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 6 września 2011 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych...

ZARZĄDZENIE NR 17/2011 z dnia 14.10.2011 r. - posiedzenie RP

ZARZĄDZENIE NR 17/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 14.10.2011 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy. Działając na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Pedagogicznej PSP w Turzy zarządzam co następuje: § 1 Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się...

ZARZĄDZENIE NR 16/2011 z dnia 03.10.2011 r. - posiedzenie RP

ZARZĄDZENIE NR 16/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 03.10.2011 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy. Działając na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Pedagogicznej PSP w Turzy zarządzam co następuje: § 1 Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się...

Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 01.09.2011 r. - dodatkowe dni wolne

ZARZĄDZENIE NR 14/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 01.09.2011 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy oraz oraz ogłoszenia stawki pieniężnej za posiłki dla dzieci przedszkolnych Działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra...

Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 12.09.2011 r. - posiedzenie RP

ZARZĄDZENIE NR 15/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 09.09.2011 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy Działając na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Pedagogicznej PSP w Turzy zarządzam co następuje: § 1 Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się...

Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 15.08.2011 r. - powołanie komisji

ZARZĄDZENIE NR 13/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 15.08.2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Działając na podstawie § 21 Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania...

Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 15.08.2011 r. - posiedzenie RP

ZARZĄDZENIE NR 12/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 15.08.2011 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy Działając na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Pedagogicznej PSP w Turzy zarządzam co następuje: § 1 Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się...