Zarządzenia Dyrektora 2012

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 12/2012 z dnia 03.09.2012 r. - instrukcja prowadzenia dokumentacji szkolnej

ZARZĄDZENIE NR 12/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 03.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji prowadzenia dokumentacji szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy Działając na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji...

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 z dnia 21.08.2012 r. - posiedzenie Rady Pedagogicznej

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 21.08.2012 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy Działając na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Pedagogicznej PSP w Turzy zarządzam co następuje: § 1 Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się...

ZARZĄDZENIE NR 10/2012 z dnia 28.06.2012 r. - posiedzenie Rady Pedagogicznej

ZARZĄDZENIE NR 10/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy Działając na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Pedagogicznej PSP w Turzy zarządzam co następuje: § 1 Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 03...

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 z dnia 14.06.2012 r. - posiedzenie Rady Pedagogicznej

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 18.06.2012 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy Działając na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Pedagogicznej PSP w Turzy zarządzam co następuje: § 1 Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się...

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 z dnia 12.06.2012 r. - Zestaw programów i podręczników kl. 4

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 12.06.2012 r. w sprawie przyjęcia Szkolnego Zestawu Podręczników i Szkolnego Zestawu Programów Nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy Działając na podstawie art. 22a ust. 2e ustawy, z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 roku...

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 z dnia 11.05.2012 r. - Polityka bezpieczeństwa informacji

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 11.05.2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania...

ZARZĄDZENIE NR 6/2012 z dnia 23.04.2.2012 r. - Posiedzenie RP

ZARZĄDZENIE NR 6/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 23.04.2012 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy Działając na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Pedagogicznej PSP w Turzy zarządzam co następuje: § 1 Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 26...

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 z dnia 24.02.2012 - powołanie zespołu ds. pomocy psych.-pedagog.

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 24.02.2012 r. w sprawie powołanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy Działając na podstawie § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy...

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 z dnia 22.02.2012 - powołanie zespołu egzaminacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 22.02.2012 r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy Działając na podstawie Na podstawie § 41 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia...

ZARZADZENIE NR 3/2012 z dnia 10.02.2012 r. - posiedzenie RP

ZARZĄDZENIE NR 3/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy z dnia 10.02.2012 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy Działając na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Pedagogicznej PSP w Turzy zarządzam co następuje: § 1 Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 14...