Zarządzenia Dyrektora 2012

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 z dnia 24.02.2012 - powołanie zespołu ds. pomocy psych.-pedagog.

ZARZĄDZENIE NR 5/2012

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy
z dnia 24.02.2012 r.

w sprawie powołanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy

Działając na podstawie

§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuję zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy.

 

§ 2

W skład zespołu dla pierwszego etapu edukacyjnego wchodzą:

  1. Pedagog szkolny (przewodnicząca zespołu) – Beata Kiedrowska,
  2. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Alicja Ulrich,
  3. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Dorota Leja,
  4. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Beata Szumilas,
  5. Psycholog - Monika Wiecha.

 

W skład zespołu dla drugiego etapu edukacyjnego wchodzą:

  1. Pedagog szkolny (przewodnicząca zespołu) – Beata Kiedrowska,
  2. Nauczyciel języka polskiego – Aleksandra Chyla,
  1. Nauczyciel języka niemieckiego – Karolina Skorupa–Niemasik,
  2. Nauczyciel matematyki – Edyta Gibos,
  1. Psycholog - Monika Wiecha.

 

§ 3

Organizację i zakres zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa procedura przyjęta do realizacji w oddziałach szkolnych z dniem podpisania zarządzenia, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Harmonogram pracy zespołu określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                           Dyrektor PSP w Turzy

                                                           Zbigniew Cytera

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.02.2012
Dokument wytworzony przez: Dyrektor szkoły
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Cytera
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2012 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Cytera
Ilość wyświetleń: 3966
30 marca 2012 14:00 (Zbigniew Cytera) - Dodanie dokumentu.